Vertrouwenspersoon sport

Een vertrouwenspersoon kiest kant en is er alleen voor jou. Via het Centrum, en na overleg met de medewerkers daar brengen we je met een ervaren vertrouwenspersoon in jouw regio in contact. Zij zijn allemaal ervaren in de sport en de reglementen. De vertrouwenspersoon luistert naar je, helpt je verhaal op een rij te zetten, kent de sport als netwerk, kent het ISR en de weg voor tuchtrecht bij de bonden, kan een inschatting maken of je juridisch advies nodig hebt, kan mee gaan naar afspraken etc.

De vertrouwenspersoon is geen hulpverlener of arts, maar kan je wel doorverwijzen. Je krijgt persoonlijk begeleiding maar hebt zelf de regie.

Alle vertrouwenspersonen, casemanagers en de coördinator van het centrum zijn gediplomeerd vertrouwenspersoon en volgen opleidingen en intervisie om professioneel met hun vak bij te blijven. Het Centrum Veilige Sport is geassocieerd lid van de landelijke branchevereniging voor vertrouwenspersonen.