Hulpverlening

Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtoffers van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag kunnen behoefte hebben om vragen te stellen aan de misbruikpleger of te laten weten wat de gevolgen van het misbruik zijn. Contact met de pleger kan hen helpen om een stap verder te komen in het herstelproces. Perspectief Herstelbemiddeling kan dat contact begeleiden.

Er kan ook bemiddeld worden wanneer het misbruik lang(er) geleden heeft plaatsgevonden. Wanneer dit het geval is, zal Perspectief nagaan of de pleger benaderd kan worden. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door overlijden, kan er eventueel een vertegenwoordiger deelnemen die antwoord op vragen kan geven en/of erkenning kan bieden.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van bemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling of wil je je aanmelden voor bemiddeling? Mail of bel ons via info@perspectiefherstelbemiddeling.nl / 030 – 234 0045 / www.perspectiefherstelbemiddeling.nl en/of bekijk de Infographic over hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat

Centrum Seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 beschikbaar voor slachtoffers van seksueel geweld van korter dan één week geleden. Via 0800-0188 wordt u verbonden met één van de zestien locaties. In elk centrum werkt de politie samen met artsen, verpleegkundigen en psychologen. Behalve sporenonderzoek krijgen slachtoffers direct medische en psychologische zorg. Ook mensen die geen contact willen met politie, zijn welkom. Zie ook www.centrumseksueelgeweld.nl  

Stop it now

Stop it now is een telefonische hulplijn met als doel het voorkomen van seksueel kindermisbruik en biedt advies en hulp aan:

 • mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens en/of gedrag naar kinderen en/of die kinderporno downloaden
 • mensen die zich zorgen maken over het seksueel gedrag naar kinderen toe van een volwassene uit hun omgeving 
 • professionals en hulpverleners die op dit gebied behoefte hebben aan advies en informatie.

-> Meer info via www.stopitnow.nl

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. We helpen slachtoffers vandaag verder. Op het moment dat het slachtoffer dat wil, op een manier die bij het slachtoffer past. 

Ben je slachtoffer geworden van seksuele intimidatie of misbruik in de sport en heb je behoefte aan hulp? Of twijfel je of je wel of geen aangifte moet doen? Dan kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Niet alleen voor een (anoniem) gesprek, maar ook voor emotionele ondersteuning, hulp in het strafproces en hulp bij het aanvragen van een schadevergoeding.

Kijk voor meer informatie op slachtofferhulp.nl of neem direct contact met ons op.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft de mogelijkheid om een eenmalige uitkering te verstrekken aan personen die door een geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Dit kan ook bij incidenten die zich in de sportcontext hebben afgespeeld. Onder geweldsmisdrijven valt ook verkrachting. Met dit geldbedrag geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze manier willen zij bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de samenleving. Het bedrag kun je besteden waaraan je wilt. Het Schadefonds is er vooral als er van de dader geen schadevergoeding wordt verkregen.

Aan de hand van de aanvraag en de onderbouwing daarvan kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij justitiële instanties nadere informatie opvragen die het misbruik kunnen bevestigen. Hoe dichter bij meerderjarigheid, hoe gedegener het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal onderzoeken of het aannemelijk is dat het misbruik heeft plaatsgevonden.

-> Kijk hier voor sport specifieke informatie. 

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je je zorgen maakt over iemand of als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag op lichamelijk, geestelijk of seksueel gebied. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Jouw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Ook als trainer of coach kun je eventuele zorgen bespreken rondom de thuissituatie van jonge sporters. Een hulpverlener hoort je verhaal aan en kijkt samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Veilig Thuis heeft  één landelijk nummer waar u terecht kunt: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

-> Voor meer informatie: https://veiligthuis.nl/

113 Zelfmoordpreventie

Om suïcide te voorkomen werkt 113 Zelfmoordpreventie op verschillende manieren aan suïcidepreventie. Wij geloven dat niemand eenzaam en radeloos hoeft te sterven door zelfmoord. Je kunt bij 113 terecht wanneer je zelfmoordgedachten hebt of wanneer je iemand kent en je zorgen maakt over deze persoon. Bijvoorbeeld over een van de pupillen in je team of een topsporter met prestatiedruk.

Worstel jij met zelfmoordgedachten? Praten werkt! Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl. Dit kan 24/7, gratis en is anoniem. Op onze website kun je een zelftest doen of online therapie volgen doen.

Maak jij je zorgen om iemand?. Voor meer informatie over suïcidepreventie op jouw sportvereniging kun je terecht op deze pagina van onze website 113.nl/professionals-en-organisaties. Je kunt ook bellen met onze psychologen voor advies en overleg via 020-311388.

Sporters helpen sporters

'Sporters helpen sporters' is een lotgenotenplatform speciaal voor sporters die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt in de sport. Zij weten hoe moeilijk het is om te praten over een gebeurtenis waarvan je voelt dat het niet klopt. Ze hebben het zelf ook meegemaakt. Sporters als ervaringsdeskundige zijn beschikbaar om naar je te luisteren en te verwerken wat je hebt meegemaakt. Kijk hier voor meer informatie en contactgegevens.

Webinars

Vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland(CVSN) worden er periodiek informatiebijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen met diverse thema’s als onderwerp. Gezien de huidige beperkingen als gevolg van de COVID-19 maatregelen, is er gekozen om via webinars deze informatievoorziening door te laten gaan.

Webinar Beschuldigde in de sport

Het Centrum Veilige Sport Nederland is er voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag in de sport: melders, slachtoffers én beschuldigden. Om meer licht te schijnen op de positie van de beschuldigde organiseerde het Centrum op 2 februari 2021 een webinar het met onderwerp “Beschuldigde in de Sport”.  

Tijdens deze webinar kwamen verschillende sprekers aan bod. 

 • Stop It Now is een organisatie die als doel heeft om seksueel kindermisbruik te voorkomen door hulp te bieden aan mensen die dreigen een grens over te gaan of dat al zijn gegaan ten aanzien van minderjarigen. 
 • Cosa (Reclassering Nederland) ging in op een methode voor re-integratie van zedendaders.

Tenslotte deelde ook strafrechtadvocaat Ivo van de Bergh zijn kennis en expertise over beschuldigden in de sport.   

Webinar Slachtoffer in de sport deel 1

Op 30 juni 2020 is de webinar 'Slachtoffer in de sport deel 1' gehouden. Tijdens deze webinar hebben de volgende ketenpartners een presentatie verzorgd:

- Slachtofferhulp Nederland
- Schadefonds geweldsmisdrijven
- Perspectief Herstelbemiddeling  

In deze webinar stond het slachtoffer van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag centraal. Er werd aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor ondersteuning van een slachtoffer.  Wat kan een slachtoffer helpen om een ervaring met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag een plek in zijn of haar leven te geven? Verder was de webinar vooral gericht op betrokkenen die een rol hebben in de afwikkeling van een tuchtrechtprocedure of strafrechtprocedure. Zodat zij zo volledig mogelijk geïnformeerd zijn met betrekking tot de ondersteuningsmogelijkheden.

Het publiek bestond uit 

 • bondsvoorzitters
 • vertrouwenscontactpersonen van bonden
 • zedenrechercheurs 
 • medewerkers Openbaar ministerie, 
 • medewerkersstrafgriffies 
 • tuchtrechters, aanklagers, onderzoekers, 
 • juristen

 

Onderwerpen

Pesten

Wanneer er op jouw vereniging mogelijk sprake is van een pestsituatie, is het van belang om hier direct en adequaat op te handelen. Check ons stappenplan en onze e-learning!

Meer informatie

Campagne 'Blijf je stil of praat je erover?'

Video's, posters en advertenties ter ondersteuning van de campagne 'Blijf je stil of praat je er over'. 

Meer informatie

Seksuele intimidatie en misbruik

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sport omgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Meer informatie

Sociale veiligheid in corona tijd

Sociale Veiligheid en Social Distancing, hoe onderhoud ik contact met mijn jeugdteams? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

Meer informatie

Matchfixing

Het is belangrijk onze topsporters en hun begeleiders te beschermen tegen fixers en het vertrouwen in de sport te beschermen.

Meer informatie

Doping

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid.

Meer informatie

E-learning integriteit

Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen hebben we een e-learning gemaakt over sport en integriteit.

Meer informatie

E-learning discriminatie

Wat kan je als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon doen als je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie. En wat kan je doen ter voorkoming?

Meer informatie