Hulpverlening

Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtoffers van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag kunnen behoefte hebben om vragen te stellen aan de misbruikpleger of te laten weten wat de gevolgen van het misbruik zijn. Contact met de pleger kan hen helpen om een stap verder te komen in het herstelproces. Perspectief Herstelbemiddeling kan dat contact begeleiden.

Er kan ook bemiddeld worden wanneer het misbruik lang(er) geleden heeft plaatsgevonden. Wanneer dit het geval is, zal Perspectief nagaan of de pleger benaderd kan worden. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door overlijden, kan er eventueel een vertegenwoordiger deelnemen die antwoord op vragen kan geven en/of erkenning kan bieden.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van bemiddeling door Perspectief Herstelbemiddeling of wil je je aanmelden voor bemiddeling? Mail of bel ons via info@perspectiefherstelbemiddeling.nl / 030 – 234 0045 / www.perspectiefherstelbemiddeling.nl en/of bekijk de Infographic over hoe herstelbemiddeling in zijn werk gaat

Centrum Seksueel geweld

Het Centrum Seksueel Geweld is 24/7 beschikbaar voor slachtoffers van seksueel geweld van korter dan één week geleden. Via 0800-0188 wordt u verbonden met één van de zestien locaties. In elk centrum werkt de politie samen met artsen, verpleegkundigen en psychologen. Behalve sporenonderzoek krijgen slachtoffers direct medische en psychologische zorg. Ook mensen die geen contact willen met politie, zijn welkom. Zie ook www.centrumseksueelgeweld.nl  

Stop it now

Stop it now is een telefonische hulplijn met als doel het voorkomen van seksueel kindermisbruik en biedt advies en hulp aan:

  • mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens en/of gedrag naar kinderen en/of die kinderporno downloaden
  • mensen die zich zorgen maken over het seksueel gedrag naar kinderen toe van een volwassene uit hun omgeving 
  • professionals en hulpverleners die op dit gebied behoefte hebben aan advies en informatie.

-> Meer info via www.stopitnow.nl

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. We helpen slachtoffers vandaag verder. Op het moment dat het slachtoffer dat wil, op een manier die bij het slachtoffer past. 

Ben je slachtoffer geworden van seksuele intimidatie of misbruik in de sport en heb je behoefte aan hulp? Of twijfel je of je wel of geen aangifte moet doen? Dan kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Niet alleen voor een (anoniem) gesprek, maar ook voor emotionele ondersteuning, hulp in het strafproces en hulp bij het aanvragen van een schadevergoeding.

Kijk voor meer informatie op slachtofferhulp.nl of neem direct contact met ons op.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft de mogelijkheid om een eenmalige uitkering te verstrekken aan personen die door een geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen. Dit kan ook bij incidenten die zich in de sportcontext hebben afgespeeld. Onder geweldsmisdrijven valt ook verkrachting. Met dit geldbedrag geeft het Schadefonds erkenning aan slachtoffers van situaties die nooit hadden mogen gebeuren. Op deze manier willen zij bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de samenleving. Het bedrag kun je besteden waaraan je wilt. Het Schadefonds is er vooral als er van de dader geen schadevergoeding wordt verkregen.

Aan de hand van de aanvraag en de onderbouwing daarvan kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven bij justitiële instanties nadere informatie opvragen die het misbruik kunnen bevestigen. Hoe dichter bij meerderjarigheid, hoe gedegener het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal onderzoeken of het aannemelijk is dat het misbruik heeft plaatsgevonden.

-> Kijk hier voor sport specifieke informatie. 

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als je je zorgen maakt over iemand of als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag op lichamelijk, geestelijk of seksueel gebied. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Jouw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Ook als trainer of coach kun je eventuele zorgen bespreken rondom de thuissituatie van jonge sporters. Een hulpverlener hoort je verhaal aan en kijkt samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Veilig Thuis heeft  één landelijk nummer waar u terecht kunt: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

-> Voor meer informatie: https://veiligthuis.nl/

113 Zelfmoordpreventie

Om suïcide te voorkomen werkt 113 Zelfmoordpreventie op verschillende manieren aan suïcidepreventie. Wij geloven dat niemand eenzaam en radeloos hoeft te sterven door zelfmoord. Je kunt bij 113 terecht wanneer je zelfmoordgedachten hebt of wanneer je iemand kent en je zorgen maakt over deze persoon. Bijvoorbeeld over een van de pupillen in je team of een topsporter met prestatie druk.

Worstel jij met zelfmoordgedachten? Praten werkt! Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl. Dit kan 24/7, gratis en is anoniem. Op onze website kun je een zelftest doen of online therapie volgen doen.

Maak jij je zorgen om iemand?. Voor meer informatie over suïcidepreventie op jouw sport vereniging kun je terecht op deze pagina van onze website 113.nl/professionals-en-organisaties. Je kunt ook bellen met onze psychologen voor advies en overleg via 020-311388