Seksuele Intimidatie en Misbruik

Preventiebeleid en voorlichting

Is de vereniging actief bezig met preventiebeleid en voorlichting? Weet iedereen wat te doen als het iets misgaat? Hebben jullie al een VOG aangevraagd? Wat doe jij aan een veilig sportklimaat?

Eén op de acht sporters heeft te maken met seksuele intimidatie. De meerderheid hiervan zijn kinderen onder de 16 jaar. Andere kwetsbare groepen zijn sporters met een beperking, LHBT en topsporters.

Belang meldplicht

NOC*NSF onderstreept het belang van de meldplicht voor bestuurders en begeleiders om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan de eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport. We roepen je op deze meldplicht bekend te maken bij jouw collega-bestuurders, maar ook bij de begeleiders binnen jouw vereniging. Graag wijzen wij op deze Infographic waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.

Het melden van een incident door de bestuurder ontslaat hen niet van correct afhandelen van het incident. De melding wordt in het landelijk Case Management Systeem van de sport opgeslagen.

Hoor- en wederhoor

Het kan zijn dat je melder of een beschuldigde moet spreken over een melding, dat noemen we hoor- en wederhoor. Er kan onrust ontstaan door geruchten en het is aan jou om dit in goede banen te leiden en verstandig met communicatie om te gaan. Bespreek het incident met je sportbond of met ons om zo de juiste stappen te ondernemen. 

Aan de slag met de verenigingen

Samen met de vereniging kun je actief aan de slag met preventie. Maak afspraken met elkaar, volg een opleiding en maak gedrag bespreekbaar. 

Onderwerpen

Pesten

Wanneer er op jouw vereniging mogelijk sprake is van een pestsituatie, is het van belang om hier direct en adequaat op te handelen. Check ons stappenplan en onze e-learning!

Meer informatie

Campagne 'Blijf je stil of praat je erover?'

Video's, posters en advertenties ter ondersteuning van de campagne 'Blijf je stil of praat je er over'. 

Meer informatie

Seksuele intimidatie en misbruik

We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sport omgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Meer informatie

Sociale veiligheid in corona tijd

Sociale Veiligheid en Social Distancing, hoe onderhoud ik contact met mijn jeugdteams? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

Meer informatie

Matchfixing

Het is belangrijk onze topsporters en hun begeleiders te beschermen tegen fixers en het vertrouwen in de sport te beschermen.

Meer informatie

Doping

Bij de Nederlandse sportieve ambities om bij de beste tien landen van de wereld te behoren, hoort een effectief en efficiënt antidopingbeleid.

Meer informatie

E-learning integriteit

Voor bestuurders, trainers, coaches, sporters en iedereen die meer wil weten over de onderwerpen hebben we een e-learning gemaakt over sport en integriteit.

Meer informatie

E-learning discriminatie

Wat kan je als bestuurder, coach of vertrouwenscontactpersoon doen als je wordt geconfronteerd met een melding van discriminatie. En wat kan je doen ter voorkoming?

Meer informatie